Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:1 És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:1 Így készült el a menny és a föld és minden seregük.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:2 Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:2 A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:3 És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:3 Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:4 Ez az égnek és a földnek eredete, a mikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:4 Ez a menny és föld teremtésének a története. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:5 Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:5 még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:6 Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:6 Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:8 És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:8 Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:8 And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:9 És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:9 Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:9 And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:10 Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy főágra szakad vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:10 Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:11 Az elsőnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét, a hol az arany terem.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:11 Egyiknek Písón a neve. Ez megkerüli Havílá egész földjét, ahol arany van.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:12 És annak a földnek aranya igen jó; ott van a Bdelliom és az Onix-kő.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:12 Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:13 A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:13 A második folyónak Gíhón a neve. Ez megkerüli Kús egész földjét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:14 És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:14 A harmadik folyónak Hiddekel a neve. Ez Assúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:15 És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:15 És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:15 And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:16 És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:16 Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:17 De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról bizony meghalsz.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:17 de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:18 És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzék néki segítő társat, hozzá illőt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:19 És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:19 Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:19 And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:20 És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:20 Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:20 And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:21 Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:21 Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:21 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:22 És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:22 Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:23 És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:23 Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:24 Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:25 Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:25 Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
  Mózes I. könyve 1  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 2. fejezet - Károli Biblia, Új fordítású Biblia, King James Biblia