Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:1 És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:1 És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:1 Így készült el a menny és a föld és minden seregük.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:2 Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:2 Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:2 A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:3 És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:3 És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:3 Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:4 Ez az égnek és a földnek eredete, a mikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:4 Ez az égnek és a földnek eredete, a mikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:4 Ez a menny és föld teremtésének a története. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:5 Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:5 Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:5 még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:6 Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:6 Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:6 Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:8 És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:8 És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:8 Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:9 És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:9 És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:9 Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:10 Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy főágra szakad vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:10 Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy főágra szakad vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:10 Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:11 Az elsőnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét, a hol az arany terem.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:11 Az elsőnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét, a hol az arany terem.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:11 Egyiknek Písón a neve. Ez megkerüli Havílá egész földjét, ahol arany van.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:12 És annak a földnek aranya igen jó; ott van a Bdelliom és az Onix-kő.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:12 És annak a földnek aranya igen jó; ott van a Bdelliom és az Onix-kő.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:12 Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:13 A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:13 A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:13 A második folyónak Gíhón a neve. Ez megkerüli Kús egész földjét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:14 És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:14 És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:14 A harmadik folyónak Hiddekel a neve. Ez Assúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:15 És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:15 És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:15 És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:16 És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:16 És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:16 Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:17 De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról bizony meghalsz.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:17 De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról bizony meghalsz.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:17 de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:18 És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzék néki segítő társat, hozzá illőt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:18 És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzék néki segítő társat, hozzá illőt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:19 És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:19 És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:19 Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:20 És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:20 És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:20 Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:21 Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:21 Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:21 Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:22 És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:22 És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:22 Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:23 És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:23 És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:23 Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:24 Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:24 Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:25 Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:25 Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 2:25 Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat.
  Mózes I. könyve 1  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 2. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia