Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia - Egyszerű fordítás (bőrkötés) többféle -

Biblia - Egyszerű fordítás (bőrkötés) többféle

Bibliai kézikönyv gyerekeknek - Terry Jean Day, Carol J. Smith és dr. Tim Dowley

Terry Jean Day, Carol J. Smith és dr. Tim Dowley

Bibliai kézikönyv gyerekeknek

Károli Biblia - Standard, arany széllel -

Károli Biblia - Standard, arany széllel

Az első Bibliám - Lizzie Ribbons

Lizzie Ribbons

Az első Bibliám

Bibliai görög olvasó- és gyakorló könyv - Varga Zsigmond J.

Varga Zsigmond J.

Bibliai görög olvasó- és gyakorló könyv

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:1 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:1 In the beginning God created the heaven and the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:2 A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:3 És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:3 Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:3 And God said, Let there be light: and there was light.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:4 És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:4 Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:5 És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:5 És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:6 És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:6 Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:7 Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:7 Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:8 És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:8 Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:9 És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:9 Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:10 És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:10 Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:11 Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:11 Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:12 Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:12 Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:13 És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:13 lett este, és lett reggel: harmadik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:13 And the evening and the morning were the third day.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:14 És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:14 Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:15 És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:15 Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:16 Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:16 Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:17 És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:17 Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:18 És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:18 és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:19 És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:19 Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:19 And the evening and the morning were the fourth day.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:20 És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:20 Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:21 És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:21 És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:22 És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:22 Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:23 És lőn este és lőn reggel, ötödik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:23 Így lett este, és lett reggel: ötödik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:23 And the evening and the morning were the fifth day.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:24 Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:24 Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:25 Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatotokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:25 Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:26 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:27 Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:28 És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:28 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:29 És monda Isten: Imé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledül.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:29 Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:30 A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:30 Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:31 És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:31 És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
  Jelenések könyve 2  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 1. fejezet - Károli Biblia, Új fordítású Biblia, King James Biblia